Az elkeltem.hu nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

 

 

1. Harmati-Nagy Brigitta (magánszemély, elkeltem.hu, tulajdonos, info@elkeltem.hu, 0620/4495239) az alábbi játék szervezője (a továbbiakban: Szervező).

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos) és teljesíti az 3. pontban leírt Játékleírást, továbbá megfelel a 3. pontban leírt követelményeknek.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. Játékszabály

A Játék az elkeltem.hu weboldal internetes felületén (elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek oldalon) történik. A jelentkezés gomb megnyomásával a Játékos átirányításra kerül az elkeltem.hu/nyeremenyjatek oldalra, itt található a jelentkezési űrlap.

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, akinek 2018. január 1. és 2019.január 31. között történt az eljegyzése és jelenleg párjával esküvőjüket szervezik.

Az esküvő tervezett dátumának megadása nem feltétel, továbbá ez a dátum nem befolyásolja a Nyeremények beváltását.

Az elkeltem.hu/ nyeremenyjatek oldalra érkező Játékos a Játékban való részvételhez köteles kitölteni a Szervező által összeállított kérdéssort és feltölteni egy fényképet. A kérdéssor személyes adatok megadását kéri, melyekre szükség van a Játék lebonyolításához, valamint a Nyeremény átadásához is. A személyes adatok védelméről az elkeltem.hu Adatvédelmi tájékoztatója rendelkezik.

A kérdéssor végén kell a Játékosnak megadnia az eljegyzés, lánykérés rövid történetét.

Kötelezően kitöltendő, feltöltendő vagy elfogadandó adatok: Teljes név, email cím, vőlegény vagy menyasszony neve, kép feltöltése, lánykérés története, az Adatvédelmi tájékoztató és a Játékszabályzat elfogadása, hírlevél feliratkozás.

A kérdéssor végén látható „Jelentkezem” gomb megnyomásával a Játékos beregisztrálja történetét az elkeltem.hu rendszerébe. Ezzel a feltöltött történet még nem válik aktívvá.

A Szervező minden beérkezett történetet egyedi link-kel ellátva (elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek/……), a történet módosítása nélkül, elérhetővé tesz az elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek oldalon, majd az elkészült egyedi link-et email-ben elküldi a történetet regisztráló Játékosnak.

A Játékos ettől kezdve oszthatja meg történetének egyedi link-jét (elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek/……) bármilyen közösségi média felületen, és kérheti mások szavazását.

Az egyedi link megnyitását követően (elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek/……) a link-hez tartozó történet nyílik meg, és a Like gomb megnyomásával adható le szavazat.

Az elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek link-et megnyitva az összes történetet tartalmazó felület nyílik meg (a Játékosok által feltöltött fényképek és a történetek első pár mondatai), melyeknek sorrendje megegyezik azok regisztrációjának sorrendjével, és nem egyezik meg a szavazatok mennyiségének növekvő vagy csökkenő sorrendjével.

A történetekre felhasználóként naponta 1 szavazat adható le, melynek ellenőzréséhez a weboldal sütiket használ. A sütikről az Adatvédelmi tájékoztató ad felvilágosítást.

A Játékra a jelentkezés folyamatos, a Szervező a regisztrációt követő 3 órán belül vállalja a regisztrált történet aktiválását.

A Játék időtartamának végeztével a Szervező leállítja a szavazási lehetőséget, és a három nyertes történeten kívül a többi Játékos történetet deaktiválja.

A három nyertes történet mindaddig marad elérhető, látható az elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek oldalon, míg mindhárom Játékos írásban nem igazolja nyereményeik kézbesítését.

 

3. A Játék február 1-től 2019.február 28-ig tart.

3.1. A Történetek beérkezésének határideje 2019. február 28. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

 

4. A játék ideje alatt (2. és 3. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg.

 

5. Nyeremények

1., Főnyeremény:

 • Lagzi Gazdi Ceremóniamester: 1 db 50%-os engedmény ceremóniamester szolgáltatásból
 • Slezák Zsuzsi fotográfus: 1db ingyenes szabadtéri jegyesfotózás
 • Tortaceremónia: 1 db ingyenes tortaceremónia
 • Böjthe Tamás esküvői DJ: 1 db „extra” csomag „alap” csomag áráért
 • Bree Virág: 1 db 15%-os kedvezmény teljes esküvői virágdekoráció árából
 • Elvira Design: 1 db nagyméretű kézzel horgolt csipke esernyő
 • A főnyeremény „értéke”: 400.000 forint.

2., Második helyezett:

 • Bree Virág: 1 db 10%-os kedvezmény teljes esküvői dekoráció árából
 • Elvira Design: 1 db kisméretű kézzel horgolt csipke esernyő
 • Mooii.hu: 1 db 30%-os kedvezmény esküvői meghívók árából
 • A nyeremény „értéke”: 100.000 forint

3., Harmadik helyezett:

 • Bree Virág: 1 db 5%-os kedvezmény teljes esküvői virágdekoráció árából
 • Elkeltem.hu: 1 db ajándékcsomag
 • Nyeremény „értéke”: 50.000 forint

 

5.1. A nyeremények átadása online „kuponok” formájában, email-ben történik. Ez alól kivételt képez az elkeltem.hu által felajánlott ajándékcsomag, melyet postai úton a Szervező juttat el a nyertes részére, ennek költségét a Szervező vállalja. A nyeremények beváltása során  felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

5.2. A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, névre szóló, de átruházható. Az átruházással kapcsolatban a Nyertesnek a kedvezményt felajánló szolgáltatóval (továbbiakban Felajánló) kell felvennie a kapcsolatot. A nyereményeket képező ajánlatokat minden Felajánló szolgáltató írásban adta a Szervező részére.

5.3. A Nyeremények kézbesítését követően a Szervező nem vállal szerepet a nyeremények beváltásában, átruházásában. Minden nemű ügyintézéssel kapcsolatban a Felajánlóval kell felvenni a kapcsolatot. Továbbá a Szervező nem vállal felelősséget a Felajánlóval felmerülő, kedvezménybeváltással kapcsolatos problémák esetén.

5.4. A Nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

5.5. A Szervező a játék lezárását és az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül vállalja a Nyeremények kiküldését.

A Nyertes kötelezettséget vállal arra, hogy a nyeremény kézbesítése után írásban (info@elkeltem.hu email címen) igazolja azoknak megérkezését.

Ha a Nyeremény nem érkezett meg, a Játékos 15 napon belül írásban (info@elkeltem.hu email címen) köteles jelezni a Szervezőnek. A Szervező az online kedvezmények kiküldésével kapcsolatban vállalja azok újbóli elküldését, továbbá az ajándékcsomag esetleges eltűnésével kapcsolatban őrzi annak feladási szelvényét és vállalja a szelvény bemutatását, de sérülésért, eltűnésért további felelősséget nem vállal.

 

6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Ha téves, vagy valótlan adatok megadása miatt a nyeremény átadása meghiúsul, úgy az utána következő legtöbb szavazatot kapott történet regisztrálója válik jogosulttá a nyereményre.

 

7. Sorsolás módja

Hivatalos sorsolásra nem kerül sor, mivel a Játék időtartama alatt nyilvánosan, mindenki által megtekinthetően követhető a szavazás állása.

A Játék határidejének lejártával a Szervező lezárja a szavazási lehetőségeket.

A Játék határidejének lejártakor az aktuális szavazási állás a mérvadó a Nyertesek megállapítására.

7.1. Eredményhirdetés ideje: 2019. március 1.

7.2. Eredményhirdetés után a Játék oldalán a 3 Nyertes történet marad közzé téve, a további szavazás lehetősége nélkül.

 

8. Szavazás

A szavazás a Szervező weboldalán (elkeltem.hu/ lanykeres-nyeremenyjatek) történik és mindenki számára hozzáférhető.

A Játékban bárki szavazhat, regisztrációhoz és minimum életkorhoz nem kötött.

A Játék során egy történetre felhasználónként napi 1 szavazat adható le a Like gomb megnyomásával. Ennek számontartására a weboldal sütiket használ, melyekre a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

 

9. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, az utána következő legtöbb szavazatot kapott történet regisztrálója válik jogosulttá a nyereményre.

10. A Játékból ki van zárva az elkeltem.hu tulajdonosa, üzemeltetője, a Játék Szervezője és annak közeli hozzátartozói.

A Szervező semmilyen módon nem vesz részt a szavazásban.

11. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

12. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

13. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.elkeltem.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon.

A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.elkeltem.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon jelenik meg.

14. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük megjelenik az elkeltem.hu internetes honlapján, a www.elkeltem.hu címen, illetve esetlegesen egyéb médiákban is (facebook, instagram). Azáltal, hogy a Játékos a Játékra jelentkezik, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét a Szervező a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a játékra való jelentkezéssel tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely elkeltem.hu által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 2. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése.

16. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához –  a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje,  adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő email címen: info@elkeltem.hu. A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. A Szervező tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket, mint vele ügyfélkapcsolatban álló személyeket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 5 évig történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

17. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

18. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel.

 

 

 

 

 

5/5 - (271 szavazat)