Az Óriás Kutya Panzió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142, Budapest, Szőnyi út 35.B.ép.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) a https://elkeltem.hu/ internetes szolgáltatásaira (online hirdetések közzététele, PR cikkek közzététele és Social Media hirdetések közzététele) előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 1. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató az Előfizető által kiválasztott internetes szolgáltatásokat biztosítja az Előfizető számára.

A választható szolgáltatások a következők:

– Havi megjelenés az elkeltem.hu nívós szolgáltatói adatbázisában, mely az Előfizető saját foglalkozásának megfelelő kategóriába tartozik.

Szabadon összeállítható, egyedi oldal, melynek tartalmát az Előfizető saját maga állíthatja össze, általa választott saját fényképekkel, egyedi bemutatkozó szöveggel, elérhetőségeivel és közösségi média elérhetőségeivel.

Ügyfélvélemények megosztása a hirdetésen belül.

Saját kreatív anyag összeállítása, mely vizuális típusú és az Előfizető saját maga készítheti el, olyan felbontásokban, melyek kompatibilisak a különböző közösségi média felületekkel (Facebook, Instagram, Pinterest és videó esetén Youtube).

– Szolgáltatói PR cikk közzététele az elkeltem.hu Esküvői Blogjában, melyet a Szolgáltató ír meg az Előfizető szolgáltatásáról terjedelemre való korlátozás nélkül.

– A Szolgáltató az elkeltem.hu webhely közösségi média fiókjaiban havi két alkalommal osztja meg az Előfizető által elkészített kreatív anyagot a webhelyre feltett hirdetésének céllinkjével, vagy az Esküvői Blogban megjelentetett PR cikket. (Facebook, Instagram, Pinterest és videó esetén Youtube – Youtube többszöri megosztásról bővebben a 1.1.7.pontban).

Az Előfizető által összeállított hirdetés ajánlása az elkeltem.hu weboldalon közzétett releváns cikkek végén, mely akár több releváns cikknél is lehetséges, azonban nem kizárólagos.

– Elsőbbségi értesítés a leendő akciókról, kedvezményekről.

 

d., Különleges szolgáltatások:

Amennyiben a Szolgáltató által kínált szolgáltatások nem nyerik el az Előfizető tetszését, van lehetősége felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval és egyedi igényeit megtárgyalni a Szolgáltatóval, melynek esetében a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad.

 

1.1.   A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1. A szolgáltatás igénybevétele: Az Előfizető felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval, mely során egyeztetik a megjelenés részleteit, majd a Szolgáltatóval együttműködési szerződést kötnek.

A szerződés létrejöttéhez és a megjelenéshez az Előfizetőnek meg kell adnia a következő adatokat:

 • Vállalkozás, cég neve
 • Vállalkozás székhelye
 • A hirdetésben szereplő további adatok: Telefon, Email, A vállalkozás weboldala, Facebook link, Instagram link, Youtube link, szolgáltatás ára, Szolgáltatás területe, Média fájlok, Vállalkozás leírása, szolgáltatási kategória
 • Számlázási adatok
 • Kapcsolattartó elérhetőségei

A szerződéskötést követően a Szolgáltató létrehozza az Előfizető hirdetését, illetve közzéteszi a szolgáltatói PR cikket. Az Előfizető hirdetése megjelenik az https://elkeltem.hu/ szolgáltatói adatbázisában (https://elkeltem.hu/eskuvoi-szolgaltatok).

1.1.2. Előfizető kreatív tartalmának megjelenése a közösségi médiában: Az Előfizető által elkészített kreatív vizuális anyagot a Szolgáltató az elkeltem.hu saját média felületein is közzé teszi az Előfizető hirdetésének vagy PR cikkének céllinkjével.

Ezek a következők:

 • Facebook: havi 2x
 • Instagram: havi 2x
 • Pinterest: havi 1x – kivéve, ha a szolgáltató több Pinteresttel kompatibilis kreatív anyagot készít és küld el a Szolgáltatónak. Ebben az esetben csomagnak megfelelően havi 2x kerül megosztásra.
 • Youtube: csak videó esetén: havi 1x – kivéve, ha a szolgáltató több videót készít és küld el a Szolgáltatónak. Ebben az esetben havi 2x kerül megosztásra.

Az Előfizető elfogadja, hogy a média tartalmak és a PR cikk  megosztásának időpontjait a Szolgáltató dönti el és végzi.

 1. A Szolgáltató vállalásai

2.1. A Szolgáltató vállalja, hogy

– szerződéskötést követően az elkeltem.hu weboldalon létrehozza az Előfizető hirdetését és azt a szerződés ideje alatt folyamatosan elérhetővé és megtekinthetővé teszi.

– az Előfizető által összeállított kreatív szolgáltatói anyagát a saját közösségi média felületein a jelen szerződési feltételekben meghatározott módon megosztja.

– a Szolgáltató által megírt szolgáltatói PR cikkét az Elkeltem.hu webhely Esküvői Blogjába feltölti és közzéteszi, mely elérhető marad az Előfizető hirdetésének lejártáig.

– az Előfizető hirdetésének hibája esetén, az aktív státuszból kiesett időtartam duplájával kárpótolja az Előfizetőt.

– az Előfizető kérésére hiteles statisztikai adatokat bocsát az Előfizető részére a hirdetés és PR cikk látogatottságáról, az írásbeli kéréstől számított 48 órán belül.

– az összeállított hirdetést és PR cikket az Előfizető kérésének megfelelően módosítja, az írásbeli kéréstől számított 24 órán belül.

– az Előfizető előre megbeszélt időpontban és számla ellenében köteles rendezni a szolgáltatások ellenértékét.

– az Előfizető részére nyújtott szolgáltatásokért 100%-os elégedettségi garanciát vállal, amennyiben az Előfizető nem volt megelégedve a szolgáltatások minőségével, és ennek okait írásban közli a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató eltekint a szolgáltatások ellenértékének kifizetésétől.

– az Előfizető több szolgáltatási kategóriában is hirdethet saját vállalkozása részére, ám ehhez minden kategóriához külön hirdetést kell feladni és kifizetni, de az első hirdetés utáni minden továbbit 50%-os kedvezménnyel vásárolhat meg.

 

2.2. A szolgáltatás megtagadása

A Szolgáltató a hirdetés vagy a PR cikk közzétételét megtagadhatja:

– ha alaposan feltételezhető, hogy azok tartalma jogszabályba ütközne,

– annak alapján harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel léphetne fel,

– ha azoknak tartalma nem áll összefüggésben az elkeltem.hu foglalkozásának körével

– más tartalmi kifogásolni való szerepel.

2.2.1. A Szolgáltató minden esetben köteles az Előfizetővel írásban közölni a közzététel megtagadásának okait.

2.2.2. A Szolgáltató a konkrét hirdetés vagy PR cikk közzétételének megtagadása után is lehetővé teszi azoknak közzétételét, amennyiben az Előfizető végrehajtotta a kívánt módosításokat és az módosítás után más kifogás nem merül fel.

2.2.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által közzétett adatok, információk valóságtartamáért, valamint a hirdetésekben szereplő fényképek és videók szerzői jogaiért. A hirdetések és PR cikkek esetében minden felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, azoknak valóságtartalmáért az Előfizető felel.

 

 1. Az Előfizető feladatai

3.1. Az Előfizető vállalja, hogy az elkeltem.hu weboldalra feladni kívánt hirdetésének és PR cikkének elkészítésében együttműködik a Szolgáltatóval.

3.2. Az Előfizető vállalja, hogy az elkeltem.hu webhelyre feladni kívánt hirdetésének adatai valósak, nem tartalmaznak jogszabályba ütköző elemeket, valamint a feltöltött médiafile-ok szerzői jogait birtokolja.

3.3. Az Előfizető vállalja, hogy a hirdetéseivel kapcsolatos módosításokat, kérdéseket, észrevételeket, problémákat és kifogásokat a Szolgáltató részére írásban elküldi.

3.4. Az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatóval a szolgáltatás időtartama alatt együttműködik, a Szolgáltató részére a hirdetés jóváhagyása utáni 3 napon belül a kreatív anyag és a PR cikk adatait, dokumentumait elküldi.

3.5. Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás lejártakor, annak ellenértékét, a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő utalási adatoknak megfelelően rendezi. Hacsak nem tud jogos kifogást támasztani a szolgáltatás minőségével kapcsolatban.

3.6. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott Közösségi Médiában való megosztás időpontjait a Tulajdonos határozza meg.

3.7. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatói hirdetés, és/vagy PR cikk csak és kizárólag addig elérhető az elkeltem.hu webhelyen, ameddig a Felek szerződésben állnak, utána mind a hirdetés, mint a PR cikk inaktívvá válik.

3.8. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben élt a garanciával és a Tulajdonos elengedte a szolgáltatás megfizetését, ám a későbbiekben mégis újra hirdetést kíván feladni az elkeltem.hu webhelyen, annak díját köteles előre kifizetni a Szolgáltató részére. 

 

 1. A felek kijelentései és vállalásai

4.1. Az Előfizető kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződés időtartama alatt minden rá vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezéseit betartja és, hogy a jelen felhasználási feltételek alapján általa megrendelt és jóváhagyott hirdetések és PR cikkek nem ütköznek jogszabályba, és azokkal kapcsolatban harmadik fél a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

4.2. Az Előfizető kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az elkeltem.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeit.

4.3. A Tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen szerződésben foglaltakat önmagára kötelező jellegűnek tekinti, és a Megrendelő által kért szolgáltatásokat a hirdetés lejártáig a vállalt határidőkön belül kezeli, az esetleges hibákért felelősséget és kárpótlást, a szolgáltatás minőségéért pedig elégedettségi garanciát vállal.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

5.1. Jelen ÁSZF 2019.július 29. napjától hatályos.

5.2. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni az https://elkeltem.hu/elkeltem-premium-klub internetes szolgáltatás tárgykörben nyújtott szolgáltatásaira (ÁSZF 1.1.1. -1.1.9.) és a megkötött Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Szerződés).

5.3. Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

 

 1. Az ÁSZF alanyai

6.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed az Óriás Kutya Panzió Szolgáltató Kft.-re, mint Szolgáltatóra, másrészről az elkeltem.hu szolgáltatásainak Előfizetőire.

 1. a) Szolgáltató: Óriás Kutya Panzió Kft. székhelye: 1142, Budapest, Szőnyi út 35.B.ép., cégjegyzékszám: 01-09-907513, Kapcsolattartó: Harmati-Nagy Brigitta, Telefon: +3620/251-0743, email cím: info@elkeltem.hu.
 2. b) Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője, igénybe vevője.
 3. c) Regisztráció: az ÁSZF 1.1.1. és 1.1.9. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.

 

 1. A szerződés létrejötte

7.1. A https://elkeltem.hu/ rendszerbe történő regisztráció során az Előfizető a https://elkeltem.hu/elkeltem-premium-klub oldalon található ajánlatokat megismerve dönt.

7.2. Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét szerződéskötés útján kaphatja meg, mely a szerződés keltezésének napjától lép hatályba.

7.3. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen a szolgáltatási időszakban igénybe vett szolgáltatás során, Előfizető fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések kivételével, így Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

 

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

8.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1.1. és 4.3. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

8.2. Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban email útján.

8.3. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 • a szolgáltatás 1 hónapos időtartamának díja a Szolgáltató oldalán a https://elkeltem.hu/elkeltem-premium-klub alatt található.
 • A Szolgáltató az Előfizető által a regisztráció során megjelölt szolgáltatások díjáról díjbekérőt vagy számlát állít ki az Előfizető részére 5 nappal a hirdetés lejárta előtt.
 • Ha Előfizető nem kap díjbekérőt, vagy számlát az esedékes időben (meghosszabbítás esetén legkésőbb a megrendelést követő 1 (egy) napon) ennek tényét az info@elkeltem.hu e-mail címen köteles bejelenteni.
 • Fizetési határidő: a Szolgáltató által kiállított díjbekérő, vagy számla kiállítását követő 7. naptári nap.
 • Felmentés a díjfizetés alól: ha az Előfizető élni kíván a Szolgáltató által nyújtott elégedettségi garanciával és a szolgáltatással kapcsolatos problémát írásban elküldi a Szolgáltató részére.
 • Amennyiben az Előfizető élt a garanciával és a Tulajdonos elengedte a szolgáltatás megfizetését, ám a későbbiekben mégis újra hirdetést kíván feladni az elkeltem.hu webhelyen, annak díját köteles előre kifizetni a Szolgáltató részére.

8.4. Amennyiben Előfizető az 8.3. pontban megjelölt fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget a Szolgáltató a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

8.5. Előfizető köteles az általa feltöltött fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni, a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei az Előfizetőt terhelik.

8.6. Tilos az Előfizető számára különösen:

 • a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző képi, zenei, szöveges tartalmat közzétenni,
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére),

8.7. Az Előfizető a honlapkészítő felület PROFIL menüpontja alatt megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozására jogosult. Előfizető köteles az adatváltoztatás megtörténtétől számított 3 naptári napon belül írásban (elektronikus levélben) a Szolgáltatót értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelősséggel tartozik.

8.8. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott email címre az aktuális akciókról, változásokról és a szolgáltatásokat érintő hírekről. Előfizető jogosult az info@elkeltem.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

8.9. Természetes személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a hirdetés feladásakor megadott személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

9.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a regisztráció során kiválasztott a https://elkeltem.hu/elkeltem-premium-klub alatt megismert szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt.

9.2. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásának napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

9.3. A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

9.4. A Szolgáltató köteles:

 • szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.
 • Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy beérkező kérdésre e-mail útján részére térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

9.5. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

9.6. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

9.7. A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • az „Online Privacy Alliance” ajánlásait.

9.8. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásról a hirdetés lejárta előtti 5. napon a https://elkeltem.hu/elkeltem-premium-klub cím alatt közzétett nyilvános árlistában érvényben lévő szolgáltatási díjról díjbekérőt kibocsátani, vagy számlát kiállítani Előfizető részére.

Előfizető fizetési kötelezettségének késedelme esetén a Szolgáltató a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9.9. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtásának korlátozására vagy felfüggesztésére, valamint a szolgáltatásokat harmadik félnél felmondani. Amennyiben a szolgáltatások díjának ellenértéke a Szolgáltató részére késedelmesen kifizetésre kerül, azonban a Szolgáltató a számlába állított szolgáltatásokat valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, abban az esetben a Megrendelő jogosult a kifizetett díjak ellenértékével azonos értékű szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatótól, vagy a megfizetett díj visszatérítésére, Megrendelő választása szerint.

9.10. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

9.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

9.12. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a hirdetésben megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

9.13. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli:

 • Vállalkozás, cég neve
 • Vállalkozás székhelye
 • A hirdetésben szereplő további adatok: Telefon, Email, A vállalkozás weboldala, Facebook link, Instagram link, Youtube link, szolgáltatás ára, Szolgáltatás területe, Média fájlok, Vállalkozás leírása, szolgáltatási kategória
 • Számlázási adatok
 • Kapcsolattartó elérhetőségei

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 

 1. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

10.1. A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig biztosítja az Előfizető számára.

10.2. A Szerződés megszűnik:

 • a határozott idő elteltével; az Előfizető a Szerződés megszűnésének napját megelőzően elektronikus üzenetben jogosult a Szerződés meghosszabbítását kérni a Szolgáltatótól.
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetesen személy Előfizető halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

10.3. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés kötést megelőzően a http://elkeltem.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) útján tesz eleget.

Az Előfizető a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az Előfizető az elállási jogát a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig, gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére, vagy székhelyének címére.

10.4. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

 • amennyiben az Előfizető által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,
 • az Előfizető működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése),
 • amennyiben bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított weboldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók)

– a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy;

– jogszabályellenes vagy;

– szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat – az Előfizető értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja).

 • amennyiben Előfizető a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott feladatait nem tartja meg,
 • amennyiben Előfizető honlapja vagy webáruháza felületén nem valós adatokat jelenít meg.

 

10.5. A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: info@elkeltem.hu

Előfizető e-mail címe: a hirdetésben megadott kapcsolattartó e-mail címe.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

10.6. A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán az Előfizetőt díjvisszatérítés a kiesett szolgáltatás idejére abban az esetben illeti meg, amennyiben a szolgáltatás korlátozása, illetve kimaradása a Szolgáltatónak felróható és egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szolgáltató részére harmadik személy által biztosított internet szolgáltató szolgáltatásának korlátozásából, kimaradásából eredő szolgáltatás korlátozásáért, szüneteléséért felelősséget nem vállal, ebből adódó károkért felelősségét kizárja. A Szolgáltató által az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatással összefüggésben okozott károkért a kártérítés maximális összege az Előfizető által igénybevett szolgáltatás egy havi előfizetési díjával megegyező összeg. Előfizető kijelenti, hogy az e pontban tett tájékoztatást és feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával.

 

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az Előfizető által feltöltött kép, szöveg vagy videó jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Előfizető elfogadja, hogy az elkeltem.hu felületére történő minden feltöltésből, és ezen tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény az Előfizetőt terheli.

11.2. Amennyiben az Előfizető olyan szolgáltatást rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az Előfizető más azonos értékű szolgáltatás igénybevételére jogosult a Szolgáltatótól, vagy a megfizetett díj visszatérítésére, Előfizető választása szerint.

11.3. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 360 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére.

11.4. Az elkeltem.hu webhelyre elkészített hirdetésekben elhelyezett adatok tartalmáért, az Előfizetőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azt kizárja, ez kizárólag az Előfizető felelőssége, így minden jogkövetkezmény az Előfizetőt terheli.

11.5. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

11.6. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

11.7. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatni kell az Előfizetőket. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a honlapkészítő felületen jól látható módon köteles elhelyezni. A módosítás közzétételét követő 15 nap határidőben az Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás rendelkezése az Előfizető már fennálló szerződését hátrányosan érinti.

 

 1. Vis major

12.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

12.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

 

 1. Vegyes rendelkezések

13.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

13.3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően az illetékes Járásbíróság, illetve az illetékes Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

 

 

Budapest, 2019.07.29.

 

 

 

5/5 - (499 szavazat)